Synektik 

Proces badań pacjentów realizowany w ramach I fazy badań klinicznych nad kardioznacznikiem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET został zakończony, podał Synektik.>>>> 

Synektik spodziewa się, że IV kwartał br. przyniesie poprawę w zakresie przychodów, ale wartości sprzedaży nie będą jeszcze wysokie ze względu na brak projektów opartych na środkach unijnych, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. >>>>  

Getin Noble Bank  

Moody's Investors Service utrzymał na dotychczasowym poziomie Ba2 długookresowy rating depozytów Getin Noble Banku i obniżył jego perspektywę do negatywnej ze stabilnej, podał bank. >>>>  

PKO Bank Polski 

PKO Bank Polski (jako gwarant) podpisał umowę z Raiffeisen Bank International (RBI) umowę zakupu 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) na rzecz PKO Leasing, podał bank. Uzgodniona w transakcji cena za 100% akcji w RLPL wynosi 850 mln zł.>>>>  

PKO Bank Polski spodziewa się, że transakcja sprzedaży przez Raiffeisen Bank International (RBI) 100% akcji w Raiffeisen-Leasing Polska na rzecz PKO Leasing przyczyni się do wzrostu zysku netto o 62 mln zł w tym roku, 90 mln zł w 2017, 108 mln zł w 2018 i 121 mln zł w 2019 r., podał bank w prezentacji. >>>>  

PKO Bank Polski spodziewa się, że zamknięcie transakcji sprzedaży przez Raiffeisen Bank International (RBI) 100% akcji w Raiffeisen-Leasing Polska na rzecz PKO Leasing nastąpi do końca 2016 roku, podał bank. PKO BP uważa, że transakcja będzie miała minimalny wpływ na wskaźniki kapitałowe banku i grupy. >>>> 

PKO Bank Polski nie wypłaci dywidendy za br., jeśli transakcję przejęcia Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) zostanie zamknięta - zgodnie z planem - w grudniu br., poinformował wiceprezes PKO BP nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Jakub Papierski. >>>> 

Zatwierdzona przez radę nadzorczą strategia rozwoju PKO Banku Polskiego na lata 2016-2020 zakłada osiągnięcie wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie powyżej 10% oraz wskaźnika koszty do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 45% do 2020 r., przy utrzymywaniu w tym okresie kosztów ryzyka w przedziale 75-85 pb, podała instytucja. >>>> 

ING Bank Śląski 

ING Bank Śląski odnotował 332 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 315,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

ING Bank Śląski w kolejnych kwartałach chce utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie 2,57%, zanotowaną po trzech kwartałach br., poinformował prezes Brunoin Bartkiewicz. >>>> 

ING Bank Śląski oczekuje, że wraz z pojawieniem się przetargów na duże projekty infrastrukturalne nastąpi odwrócenie spadkowego trendu w kredytach dla strategicznych klientów. Bank nie ogranicza akcji kredytowej w związku z podatkiem bankowym, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.>>>> 

Bogdanka 

Lubelski Węgiel Bogdanka zanotował 45,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale, przy przychodach wysokości 456,44 mln zł i EBITDA wysokości 154,9 mln zł, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. W I-III kw. skonsolidowany zysk sięgnął 120,16 mln zł.>>>> 

Benefit Systems 

Benefit Systems odnotowało 27,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 18,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Mirbud 

Mirbud podpisał umowę ze swoją spółką zależną - Marywilska 44 - dotyczącą budowy budynku handlowo-usługowego o wartości 43,87 mln zł brutto przy ul. Marywilskiej w Warszawie, poinformowała spółka.>>>> 

Śnieżka 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 21,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 21,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Stalexport 

Zarząd i rada nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.) podjęły uchwały o wypłacie 85 mln zł zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016, podał Stalexport Autostrady. >>>> 

CD Projekt 

Akcjonariusze CD Projekt zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 listopada 2016 r. o wyrażeniu zgody na skup akcji własnych spółki w celu umorzenia za maksymalnie 250 mln zł, wynika projektów z uchwał walnego zgromadzenia.>>>> 

BOŚ Bank 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) odnotował 12,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,4 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Kolejne efekty restrukturyzacji Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), który w ostatnich dwóch kwartałach wypracował zysk netto, będą widoczne w wynikach IV kwartału br. Bank będzie stopniowo obniżał wskaźnik koszty do dochodów (C/I) tak, aby zejść do poziomu ok. 51%, tj. średniej dla sektora, w perspektywie 2020 roku. BOŚ pracuje obecnie nad nowym modelem placówek, część z nich zostanie m.in. przeniesiona w lepsze lokalizacje, poinformował p.o. prezesa Stanisław Kluza.>>>> 

Quercus 

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 037,9 mln zł na koniec października 2016 r. (wobec 3 981,5 mln zł na koniec września br.), poinformowała spółka. >>>> 

Fortuna Entertainment Group 

Zysk netto Fortuna Entertainment Group spadł o 28% r/r do 9,6 mln euro w okresie I-III kw. 2016 r., podała spółka. Fortuna jednocześnie podtrzymała całoroczne prognozy w zakresie spadku EBITDA, wzrostu całkowitych przyjętych zakładów oraz wysokości capex. >>>> 

T-Bull 

T-Bull planuje wydać 3 nowe gry na urządzenia mobilne do końca 2016 r, podała spółka. >>>> 

T-Bull chce wydać w I półroczu 2017 r. grę snajperską, z którą spółka wiąże duże nadzieje, poinformował współzałożyciel T-Bull Damian Fijałkowski. >>>>  

T-Bull liczy na przejście na rynek główny z NewConnect w okresie 2017-2018, poinformował prezes Grzegorz Zwoliński. >>>>  

Atal 

Atal sprzedał 45% ze 186 dostępnych lokali pierwszego etapu Bajeczna Apartamenty w Krakowie, poinformowała spółka. Kolejne 10% mieszkań jest już zarezerwowanych, podano również. >>>>  

EFE 

Europejski Fundusz Energii (EFE) wraz ze spółką zależną - Emarket zakupili po 50% udziałów spółki informatycznej Rewelia, poinformował EFE. Dzięki przejęciu chce w oparciu o zasoby własne rozwijać m.in. projekty z obszaru telemedycyny, podano także.>>>> 

GPW 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała umowę przejęcia od Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska organizacji fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, poinformowała GPW. Zmiana organizatora stawek jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które nakłada istotne wymogi wobec instytucji obliczających wskaźniki referencyjne. >>>>  

PKN Orlen 

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 6,2 USD/b w październiku br. w porównaniu do 4,8 USD/b miesiąc wcześniej. W październiku ub.r. marża wynosiła 4,9 USD/b, podała spółka. >>>> 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło dziś szczelinowanie hydrauliczne pokładu węgla 510 w Gilowicach k/Brzeszcz na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prezes PGNiG Piotr Woźniak deklaruje, że uzyskany z węgla metan, który jest pełnowartościowym surowcem będzie wykorzystywać go tak samo, jak gaz ziemny z odwiertów spółki na Podkarpaciu i na Niżu Polskim. >>>>  

Enter Air 

Enter Air sprzedał Boeinga 737-400 w celu wymiany na samolot nowszej generacji Boeing 737-800, podała spółka. Nowy samolot dołączy do floty spółki przed sezonem lato 2017. >>>>  

PMPG 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki PMPG Polskie Media wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych, podała spółka. >>>> 

Gino Rossi 

Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła w październiku br. o 18% r/r i wyniosła 28,5 mln zł, podała spółka. >>>>  

New World Resources 

Udziałowcy spółki New World Resources (NWR), zdecydowali o rozwiązaniu spółki podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podała spółka. >>>>