„Realizacja celów wyłącznie przez rozwój organiczny może nie być możliwa. W konsekwencji powodzenie realizacji strategii będzie uzależnione od skutecznych działań w obszarze fuzji i przejęć. W tym obszarze Grupa skoncentruje się na Polsce, jednak dopuszcza możliwość inwestycji zagranicznych w celu pozyskania dostępu do know-how (również w odniesieniu do modeli biznesowych). Dodatkowo na bieżąco będzie monitorowany rynek pod kątem identyfikacji potencjalnych celów transakcyjnych w obszarze łańcucha wartości Grupy Energa" – czytamy w komunikacie.

Wszelkie działania inwestycyjne prowadzone przez Grupę Energa muszą spełniać kryterium minimalnej atrakcyjności inwestycyjnej, dlatego też priorytetem będą rentowne inwestycje i stabilność finansowa Grupy, zaznaczono w informacji.

„Istotnym elementem dla zarządu Energa przy realizacji działań określonych w strategii pozostanie nieprzekroczenie maksymalnego poziomu 3,5 wskaźnika dług netto/EBITDA oraz utrzymanie obecnego ratingu inwestycyjnego. Do największych projektów Grupa Energa chce pozyskać partnerów strategicznych" – podano również.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

>>> Czytaj też: Nowa spektakularna inwestycja w Warszawie. Powstanie najwyższy wieżowiec w UE