Sejm przyjął dzisiaj projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, podało Ministerstwo Rozwoju. To pierwszy z ośmiu projektów składających się na tzw. pakiet 100 zmian dla firm.

Ustawa, za którą głosowało 430 posłów, zawiera ponad 30 uproszczeń dla przedsiębiorców. Rządowe propozycje zakładają m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy, podał resort.

"Najważniejsze zmiany:

- podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ działanie zgodne z 'utrwaloną praktyką interpretacyjną' będzie podlegało ochronie;

Reklama

- przy ustalaniu 'utrwalonej praktyki interpretacyjnej' podatnicy będą mogli korzystać z interpretacji prawa przygotowanych dla innych przedsiębiorców;

- Ministerstwo Finansów przygotuje i zamieści na stronie internetowej objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Zastosowanie się do nich da ochronę w razie kontroli organów podatkowych;

- jeżeli kontrola skarbowa w trakcie wykaże, że firma prawidłowo stosowała stawkę VAT, późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie mogła podważyć wcześniejszych ustaleń;

- kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, tzn. tam, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe. Uczciwi przedsiębiorcy będą mieli mniej kontroli;

- urząd nie będzie mógł ponownie kontrolować spraw, które już wcześniej kontrolował. Tylko jedna kontrola w jednej sprawie;

- firmy będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu przychodów netto w wysokości 2 mln euro rocznie. Wcześniej było to 1,2 mln euro, a próg nie był zmieniany od 2008 r. Uproszczona księgowość jest nawet 5-krotnie tańsza;

- firmy będą musiały utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydać regulaminy pracy i wynagradzania dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników, a nie 20 – jak to jest obecnie. Dotyczy to nie tylko blisko 50 tys. firm, które mają od 20 do 49 pracowników ale też 650 tys. przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 19 pracowników. Będzie im łatwiej rozwijać firmę;

- drobne odstępstwa od projektu budowlanego (do 2%) będą akceptowane bez żadnych formalności;

- szereg robót budowlanych nie będzie już wymagał zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (np. parterowe budynki gospodarcze i wiaty do 35 m2)" - czytamy w komunikacie.

Według szacunków przedstawionych w uzasadnieniu projektu, oszczędności dla przedsiębiorców i obywateli wynikające z mniejszych obciążeń administracyjnych powinny wynieść ok. 230 mln zł w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy.

>>> Czytaj też: Na ten komunikat czekał cały rynek. Standard & Poor's podjął decyzję w sprawie ratingu Polski