Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 38 401 745,74 zł, tj. 0,74 zł na akcję z części zysku za 2019 r., jak i części kapitału rezerwowego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło podzielić zysk za rok obrotowy 2019 w wysokości 40 244 301,77 zł w następujący sposób:
a) 3 219 544,14 zł przeznaczyło na powiększenie kapitału zapasowego,
b) 37 024 757,63 zł przeznaczyło do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.
Ponadto, zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki kwotę 1 376 988,11 zł stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto spółki uchwałą nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 31 marca 2016 r.
"Łącznie zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki zarówno z zysku netto za rok obrotowy 2019 jak również z części kapitału rezerwowego kwotę 38 401 745,74 zł, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,74 zł na jedną akcję spółki" - czytamy także.
Zwyczajne walne zgromadzenie określiło datę ustalenia prawa do dywidendy na 25 czerwca 2020 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 8 lipca 2020 r.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 894 251.
W ubiegłym roku akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 26 985 010,52 zł tj. 0,52 zł na akcję, zarówno z zysku za 2018 r., jak i części kapitału rezerwowego.
Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)