Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 28,61 mln zł wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej.
"W pierwszym kwartale grupa wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 28,6 mln zł wobec zysku 4,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największy udział w zysku na działalności operacyjnej wynik na nieruchomościach, który wyniósł 26 mln zł. Na wynik na nieruchomościach złożyły się różnice kursowe w kwocie +33,9 mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie -7,7 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -0,2 mln zł" - czytamy w raporcie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,72 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 17,59 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły odpowiednio: 11,86 mln zł wobec 13,08 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszym kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Rank Progress wypracowała 12,0 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 14,6 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Spadek przychodów wynikał z dwóch elementów:
- przychody z najmu powierzchni handlowych zmniejszyły się z 12,7 mln zł do 11,5 mln zł, nastąpiło to na skutek obowiązywania w drugiej połowie marca ustawowego zakazu prowadzenia działalności handlowej w centrach handlowych na skutek epidemii koronawirusa COVID-19.
- przychody ze sprzedaży towarów zmniejszyły się z 1,5 mln zł do 0,2 mln zł, nastąpiło to na skutek zaprzestania przez grupę w kwietniu 2019 roku działalności handlowej towarami spożywczymi" - czytamy dalej.
Na koniec I kwartału 2020 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 73,1 tys. m2 i wartości godziwej 518 mln zł, podano także.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 4,43 mln zł wobec 5,49 mln zł straty rok wcześniej.
"W najbliższym kwartale planowane są prace przygotowawcze przy projektach handlowych w Skarżysku-Kamiennej i Warszawie. Alternatywnie dla nieruchomości w Skarżysku-Kamiennej analizowana jest również sprzedaż całego gruntu. Prowadzone będą prace przygotowawcze i budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu. Dla nieruchomości w Olsztynie prowadzone będą prace koncepcyjne nad projektem osiedla mieszkaniowego. Aby obniżyć zadłużenie grupy oraz zapewnić finansowanie tych inwestycji emitent prowadzi proces sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy finalnie dojdzie do poszczególnych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania" - napisano także w raporcie.
Oprócz funkcjonujących obiektów, grupa posiada bank ziemi o powierzchni 52,9 ha i szacunkowej wartości rynkowej 137,8 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych, podano także.
Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.
(ISBnews)