Strata operacyjna wyniosła 69,51 mln zł wobec 132,66 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,9 mln zł w 2019 r. wobec 196,56 mln zł rok wcześniej.

"Plan Restrukturyzacyjny złożony przez spółkę w lutym 2020 roku przygotowany został przy założeniu należytej staranności i konserwatywnym podejściu, a jego aktualizacja uwzględni zmiany, które zaszły w otaczającej nas rzeczywistości w ostatnim okresie (nowa normalność). Istotny wpływ na działalność Spółki w obecnym i przyszłym okresie ma połączenie Ursus S.A. i Ursus Bus S.A., dzięki któremu skonsolidowane zostały dwie podstawowe linie biznesowe, tj. produkcja ciągników i maszyn rolniczych z produkcją autobusów (w tym nisko i zero emisyjnych) w jednym podmiocie. W planach na rok 2020 jest także połączenie Ursus S.A. ze spółką Ursus Dystrybucja sp. z o.o., które umożliwi m. in. uzyskiwanie pełnej marży ze sprzedaży detalicznej na poziomie spółki dominującej, a także dalsze istotne zmniejszenie kosztów stałych na poziomie grupy kapitałowej" - napisał prezes Andrzej Młotek w liście do akcjonariuszy.

Biznesowo, w ramach restrukturyzacji, Ursus S.A. koncentruje się - w Dywizji Dobre Miasto - na produkcji pras i przyczep oraz realizacji zagranicznego kontraktu na dostawę ponad tysiąca przyczep, zaś w Dywizji Lublin na wznowieniu produkcji ciągników, w tym zwłaszcza modeli, do których Spółka posiada zapasy materiałowe. Działalność spółki uzupełnia import ciągników do bezpośredniej sprzedaży z krótkim cyklem obrotu gotówki, podkreślił prezes.

"Powyższa działalność finansowana jest środkami własnymi, w ramach współpracy z indywidualnymi podmiotami zewnętrznymi i środkami uzyskanymi z przedpłat (pełne lub częściowe przedpłaty dokonywane przez klientów, polityka przedpłat może być kontynuowana w dalszym okresie restrukturyzacji i wykonywania układu)" - napisał Młotek.

Proces restrukturyzacji Ursus S.A., prowadzony pod nadzorem Sądu Rejonowego w Olsztynie i wyznaczonego przez Sąd Nadzorcy, przewiduje m.in. dostosowanie skali majątku i zatrudnienia do realnych i aktualnych potrzeb spółki oraz jej programu produkcji, podkreślił.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 73,67 mln zł wobec 104,91 mln zł straty rok wcześniej.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)