"Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 29.09.2020 r. Termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustala się na dzień 13.10.2020 r. Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 5 982 716 sztuk" - czytamy w komunikacie.

Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)