"Zmiany w stosunku do wprowadzonych 27 marca 2020 roku to:

• poza spłatą wynikającą z raportów tygodniowych (28 tys. zł) oraz harmonogramowej raty czerwcowej (210 tys. zł) banki zawieszają wszystkie inne spłaty regulowane umową w tym wynikające ze spadku zapasu;

• od lipca 2020 roku spółka będzie zobowiązana do regulowania odsetek, natomiast spłata odsetek skumulowanych w okresie marzec - czerwiec zostaje zawieszona do 31 sierpnia 2020 roku;

• zawieszeniu ulegają uprawnienia banków będące wynikiem występujących przypadków naruszenia do dnia 31 sierpnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Okres obowiązywania zmian do umowy został określony do 31 sierpnia 2020 roku, a w czasie jego trwania strony dokonają trwałych zmian umowy restrukturyzacyjnej w odpowiedzi na nową rzeczywistość rynkową oraz zmodyfikowane prognozy finansowe TXM, podsumowano.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

(ISBnews)