"Na podstawie listu intencyjnego podwykonawca zgodnie z ustaleniami stron może rozpocząć prace związane z przedmiotowym zadaniem, niemniej strony planują, że niezwłocznie zawrą umowę regulującą szczegóły współpracy. Termin realizacji prac ustalono na sierpień 2020 - październik 2022" - czytamy w komunikacie.

Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)