"Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku w kwocie 75 828 987,97 zł przeznacza się na:

1) na zasilenie kapitału zapasowego spółki kwotę 11 968 987,97 zł

2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 63 860 000 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł

3) przy uwzględnieniu wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący w dniu 31 marca 2020 roku, to jest zaliczki w kwocie 15 450 000 zł, wypłaconej przez spółkę na podstawie uchwały zarządu nr 01/12/2019 z dnia 03.12.2019 roku oraz zaliczki w kwocie 15 450 000 zł, wypłaconej przez spółkę na podstawie uchwały zarządu nr 01/07/2020 z dnia 02.07.2020 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2019 roku i kończący w dniu 31 marca 2020 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 32 960 000 zł, to jest w kwocie 1,28 zł na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały

Proponowany dzień dywidendy to 25 sierpnia 2020 roku, a dzień wypłaty to 1 września 2020 r.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)