Jak poinformował w środę PKN Orlen, "podpisana umowa obejmuje obrotowy kredyt odnawialny w kwocie do 1,75 mld euro na okres 3 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata w formule 1+1". "To instrument wielowalutowy, który będzie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności i projektów rozwojowych Grupy Orlen" - zaznaczył płocki koncern.

PKN Orlen wyjaśnił, że podpisana umowa gwarantuje wsparcie m.in. "na działania inwestycyjne, w tym rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, modernizację rafinerii i petrochemii oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze sprzedaży detalicznej".

"W ramach naszej struktury finansowania posiadamy różne produkty dłużne, co umożliwia nam korzystanie z dostępnych środków w najbardziej optymalny dla nas sposób" – powiedział Jan Szewczak, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych, cytowany w środowym komunikacie spółki.

Według niego, silna pozycja PKN Orlen w połączeniu z dużym doświadczeniem zarówno w pozyskiwaniu finansowania bankowego, jak i w przeprowadzonych emisjach obligacji na rynku krajowym i zagranicznym, daje koncernowi możliwość zabezpieczenia finansowania jego planów rozwojowych nawet w trudnych dla rynku bankowego momentach. "Dzięki temu możemy konsekwentnie realizować kluczowe dla przyszłości PKN Orlen i jego akcjonariuszy projekty inwestycyjne" - oświadczył Szewczak.

Ocenił przy tym, że "pozyskanie wiarygodnych partnerów do kredytu potwierdza, że PKN Orlen jest zaufanym podmiotem o stabilnej pozycji".

PKN Orlen podkreślił, że "konsekwentnie umacnia swoją pozycję finansową i wiarygodność wśród inwestorów". "Potwierdziła to Agencja Moody’s, która 16 lipca br. podwyższyła perspektywę ratingu koncernu z negatywnej na pozytywną, utrzymując jednocześnie rating na poziomie inwestycyjnym Baa2" - stwierdził koncern. Dodał, iż decyzja agencji "to m.in. efekt porozumienia PKN Orlen z Komisją Europejską w sprawie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos i podpisania listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, dotyczącego integracji z PGNiG". "Procesy akwizycyjne PKN Orlen pozytywnie ocenia też Agencja Fitch Ratings" - zaznaczyła spółka.

PKN Orlen oświadczył, że "uwzględniając przejęcie Grupy Energa, utrzymuje dobrą sytuację płynnościową". "Od kilku lat strategiczne wskaźniki finansowe pozostają na bezpiecznym poziomie. Koncern jest przygotowany na różne rozwiązania w ramach produktów dostępnych na rynkach finansowych. Jest to zgodne z trendami światowymi, gdzie wykorzystuje się również alternatywne, w stosunku do bankowych linii kredytowych, sposoby finansowania działalności i rozwoju spółek" - podkreślił PKN Orlen.

W czwartek płocki koncern zaprezentuje wyniki finansowe za drugi kwartał tego roku. (PAP)

mb/ je/