"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 16 990 277,6 zł w sposób zaproponowany przez zarząd spółki i postanawia o przeznaczeniu ww. zysku w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w podjętej uchwale.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)