"Mogę jedynie teraz dodać, że nasz cel strategiczny dotyczący wielkości zaangażowania w tym segmencie do 2020 (>200 mld zł aktywów bankowych) został już osiągnięty" - powiedział Kulik podczas czatu inwestorskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII).

Wskazał, że strategia najprawdopodobniej obejmie okres kolejnych 3 lat, czyli 2021-2023.

CFO nie ujawnił, czy grupa PZU planuje ewentualną odsprzedaż aktywów bankowych, czy też np. podjęcie działań zmierzających do połączenia banków, których jest współudziałowcem lub też wzrost udziałów w sektorze bankowym.

"Zwracamy uwagę, że wartość Alior Banku i Banku Pekao jest dla PZU wyższa, niż obecna wycena giełdowa, między innymi ze względu na wartość umów bancassurance oraz synergii, które są generowane we współpracy z bankami" - zaznaczył.

Wskazał, że patrząc na perspektywy rozwoju sektora bankowego w Polsce, należy mieć mocno na uwadze środowisko stóp procentowych, w którym obecnie on funkcjonuje.

"Na kondycję tego sektora ma niewątpliwy wpływ pandemia COVID-19, która z jednej strony wpłynęła na dodatkowe rezerwy portfelowe związane z ryzykiem kredytowym, a z drugiej strony (poprzez niskie stopy - spadek o 140 pb) na możliwość generowania przez ten sektor przychodów odsetkowych na poziomach z lat poprzednich. Spowodowało to, że cały sektor w tym roku pokazuje wyniki na poziomie niższym o ponad 50% r/r. Trudno mi powiedzieć, jak długo będziemy pozostawali w świecie zerowych stóp procentowych, czy czeka nas sytuacja z ujemnymi stopami itd. W każdym z takich wariantów trzeba będzie się zastanowić, jak i w jaki sposób możemy w dalszym ciągu realizować nasze założenia dotyczące udziału tego segmentu w wyniku skonsolidowanym, o czym poinformujemy przy okazji nowej strategii" - powiedział Kulik.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)