Zysk operacyjny wyniósł 4,98 mln zł wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa zanotowała wzrost zysku na działalności operacyjnej, który wyniósł 5 mln zł wobec 1,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z dodatniego wyniku na nieruchomościach w wysokości 2,1 mln zł wobec straty na nieruchomościach 3,3 mln zł w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Na wynik na nieruchomościach złożyły się dodatnie różnice kursowe w kwocie +24 mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie -19,2 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -2,7 mln zł" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,01 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 29,81 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów ze sprzedaży był wynikiem sytuacji związanej z epidemią koronawirusa i ustawowym zakazem handlu w centrach handlowych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 11,28 mln zł wobec 20,86 mln zł straty rok wcześniej.

"W najbliższym półroczu planowane są prace przygotowawcze przy projekcie handlowym w Duchnowie k. Warszawy. Prowadzone będą dalsze prace budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu. Dla nieruchomości w Olsztynie prowadzone będą prace nad koncepcją architektoniczno-budowlaną osiedla mieszkaniowego. Aby obniżyć zadłużenie grupy oraz zapewnić finansowanie kolejnych inwestycji, emitent prowadzi proces sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy finalnie dojdzie do poszczególnych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania" - napisano też w komentarzu.

Oprócz funkcjonujących obiektów, grupa posiada bank ziemi o powierzchni 41,1 ha i szacunkowej wartości rynkowej 133 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych, podano także.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)