Nagrody FPP otrzymali:

Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju – za zaangażowanie w problemy przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19, przygotowanie kolejnych tarcz antykryzysowych i finansowych, ochronę miejsc pracy, utrzymanie progu 30-krotności w ubezpieczeniach społecznych;

Reklama

Tadeusz Kościński – Minister Finansów – za tworzenie resortu otwartego na potrzeby przedsiębiorców i podatników, otwarcie na konsultacje społeczne i budowanie administracji przyjaznej dla obywateli;

Gertruda Uścińska – za sprawne i szybkie realizowanie programu zwolnień przedsiębiorców z opłaty składek ZUS podczas pandemii COVID-19, natychmiastowe przygotowanie oprogramowania ZUS do obsługi milionów przedsiębiorstw oraz pełny kontakt z płatnikami ZUS za pośrednictwem portalu PUE ZUS i wdrożenie systemu dla dystrybucji bonu turystycznego;

Małgorzata Janyska – Posłanka na Sejm – za konsekwentną analizę potrzeb przedsiębiorców i opracowywanie projektów ustaw wspomagających funkcjonowanie prywatnego biznesu na rynku.

„Rok 2020 jest szczególnie trudny zarówno dla przedsiębiorców, jak i całej gospodarki – z powodu pandemii i lockdownu, a także długoterminowych skutków ekonomicznych koronawirusa. Ochrona przedsiębiorstw oraz miejsc pracy była priorytetem dla administracji państwowej i ten egzamin urzędnicy zdali bardzo dobrze. Polska jest jednym z przykładów stabilnych gospodarek na tle innych krajów. Warto docenić zaangażowanie i wsparcie, które uzyskaliśmy od przedstawicieli administracji oraz parlamentu. Nagrody Gospodarcza Osobowość Roku są podziękowaniem za wysiłek i efekty pracy nagrodzonych” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).