"W ocenie zarządu emitenta, przedmiotowa wierzytelność KUKE S.A. z mocy prawa stanowi wierzytelność układową w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego emitenta" - czytamy w komunikacie.

8 października Vilniaus Kogeneracine Jegaine złożyło do KUKE oraz Generali Towarzystwa Ubezpieczeń żądania wypłaty gwarancji należytego wykonania w wysokości 14,97 mln euro z tytułu umowy z Rafako na budowę bloku kogeneracyjnego w Wilnie.

Wcześniej Rafako otrzymało od Vilniaus Kogeneracine Jegaine pismo o natychmiastowym odstąpieniu od umowy na budowę bloku kogeneracyjnego w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie. Rafako uznaje to oświadczenie za nieskuteczne

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)