Skonsolidowane przychody Unipetrolu spadły r/r o 35% do 3,8 mld zł, wobec 5,84 mld zł rok wcześniej, poinformowano także w prezentacji wynikowej PKN Orlen za III kwartał.

"Spadek przychodów ze sprzedaży w efekcie spadku notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz niższych wolumenów rafineryjnych i petrochemicznych przy wyższej sprzedaży paliw w segmencie detalicznym. EBITDA LIFO niższa o (-) 518 mln zł (r/r) głównie w efekcie negatywnego wpływu paramentów makro w rafinerii i petrochemii, niższych wolumenów sprzedaży w rezultacie wpływu COVID-19 oraz negatywnego wpływu wykorzystania historycznych warstw zapasów (postoje instalacji petrochemicznych). Pozytywny wpływ marż handlowych w rafinerii i petrochemii, marż pozapaliwowych w detalu oraz dodatni (r/r) wpływ przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości 108 mln PLN (r/r)" - czytamy w prezentacji.

Grupa Unipetrol przerobiła 1,91 mln ton ropy naftowej w III kw., wobec 2,13 mln ton rok wcześniej.

"Niższy przerób ropy i w efekcie wykorzystanie mocy rafineryjnych o (-) 9 pp (r/r) w efekcie obniżonego popytu rynkowego na średnie destylaty. Uzysk paliw na porównywalnym poziomie (r/r)" - wyjaśniono.

Nakłady inwestycyjne Unipetrolu w III kw. 2020 r. wyniosły 246 mln zł, w porównaniu do 251 mln zł rok wcześniej, podano również w prezentacji.

Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2019 r. spółka przerobiła 7,85 mln ton ropy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)