"Zakończona emisja stanowi ważny krok na drodze do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych grupy. Kapitał wniesiony przez inwestorów pomoże nam przygotować grupę Scope Fluidics, a zwłaszcza spółkę Curiosity Diagnostics do transakcji M&A tj. sprzedaży Curiosity Diagnostics dla globalnej firmy z branży medtech. Konsekwentnie realizujemy plan budowania wartości technologii PCR|ONE. Pozyskany kapitał przyspiesza działania najbardziej oczekiwane przez potencjalnych nabywców tej technologii - czyli przygotowanie zdolności produkcyjnych w skali masowej oraz realizacji programu aarly access. Obecne zapotrzebowanie na szybkie, genetyczne testy Point-of-Care jest ogromny z perspektywą dominacji popytu nad podażą na najbliższe kilka lat. Sytuacja ta stanowi dla nas ogromną szansę w drodze do potencjalnej sprzedaży systemu" - powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Szymon Ruta, cytowany w komunikacie.

Scope Fluidics po ukończeniu certyfikacji urządzenia PCR|ONE w ramach procedury CE-IVD, zamierza przeprowadzić w ramach programu early access od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy testów w ośrodkach ochrony zdrowia oraz innych instytucjach publicznych i prywatnych na terenie kraju i Europy. Oznacza to potrzebę wyprodukowania ok. 50-100 analizatorów i ok. 50 000 kartridży. Poprzez rozszerzenie działań w programie early access spółka planuje potwierdzić skuteczność działania systemu, a także zebrać opinie od użytkowników, przypomniano.

Spółka wstępnie oszacowała nakłady niezbędne do realizacji programu EA na ok. 25 mln zł. Wielkość tej kwoty będzie uzależniona od czasu trwania projektu, zasięgu geograficznego oraz liczby przeprowadzonych testów.

"Do naszego akcjonariatu dołączają nowi inwestorzy, zainteresowani obecnym etapem rozwoju naszych projektów. Cieszymy się z tego i deklarujemy determinację do działań, aby inwestycja szła w parze z rozwojem spółki. Sukces emisji, w połączeniu z kapitałem obecnie posiadanym, wsparciem grantowym i umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pozwala nam działać oraz korzystać z finansowania optymalnego dla wzrostu wartości całej grupy Scope Fluidics" - zakończył Ruta.

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) był mBank.

Jednocześnie spółka PZ Cormay podała w swoim komunikacie, że jej rada nadzorcza wyraziła zgodę na objęcie akcji nowej emisji Scope Fluidics za łączną maksymalną cenę emisyjną 7 mln zł. W tym celu spółka zawarła ze swoją jednostką zależną Orphee umowę pożyczki w kwocie do 7 mln zł i złożyła Scope deklarację objęcia akcji.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)