"Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za trzy kwartały 2020 r. kształtują się następująco:

- przychody ze sprzedaży 429,2 mln zł,
- wynik z działalności operacyjnej 18,1 mln zł,
- wynik brutto 11,1 mln zł,
- wynik netto 7,3 mln zł" - czytamy także w komunikacie.

Na koniec października wartość backlogu grupy, tj. wartość robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 560,7 mln zł natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 226,1 mln zł, co łącznie stanowi 786,8 mln zł, podano także.

Publikacja raportu za trzy kwartały 2020 r. nastąpi 5 listopada 2020 r.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)