Zgodnie z zapowiedziami zarządu, postępuje proces przygotowań do relokacji zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w centrum Wielkopolski. Poznańska fabryka Apator Powogaz jest jednym z największych producentów i dostawców wodomierzy w Polsce i Europie. Wraz ze spółkami zlokalizowanymi poza Polską także w Czechach, Rosji i Danii, tworzy segment Woda i Ciepło (W&H), który stanowi ok. 1/3 całej sprzedaży Grupy Apator, podano.

6 listopada br. spółka poinformowała o zawarciu przedwstępnej umowy, której przedmiotem jest nabycie gruntów oraz budowa wysoko zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego Apator Powogaz w terminie do 28 lutego 2022 r.

"Informowaliśmy w lipcu br. o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, na której znajduje się obecna siedziba Apator Powogaz, za kwotę 63,5 mln zł netto. Z kolei umowa z generalnym wykonawcą nowoczesnej fabryki opiewa na kwotę 48,9 mln zł netto. Pragnę podkreślić, że ideą prowadzonych działań jest budowa zakładu Apator Powogaz zgodnie z najnowocześniejszymi standardami przedsiębiorstw produkcyjnych, dalszy rozwój segmentu Woda i Ciepło oraz zwiększenie atrakcyjności miejsca pracy" - powiedział prezes Apatora Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie.

Wyposażenie fabryki w wysokiej klasy linie produkcyjne pozwoli znacząco zwiększyć efektywność i moce produkcyjne. Szczególnie istotne jest przygotowanie zakładu do większej skali produkcji nowych wyrobów spółki tj. wodomierzy ultradźwiękowych Ultrimis, podkreślono.

Obok rozwiązań hardware'owych (urządzenia pomiarowe, aparatura łączeniowa, sterowniki i zabezpieczenia) Grupa Apator rozszerza także ofertę software'ową, która dotychczas była skierowana do sektora energetycznego, a teraz będzie oferowała i rozwijała rozwiązania IT również dla branży gazowniczej. Apator Elkomtech zawarł przyrzeczoną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Atrem z Bydgoszczy, co oznacza przejęcie kompetencji i wypracowanych rozwiązań zespołu IT spółki, która posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla branży gazowniczej oraz dobrą znajomość procesów związanych z przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, wskazano również.

Apator Elkomtech jest uznanym producentem systemu sterowania i nadzoru SCADA (WindEx) wraz z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie sieciami energetycznymi oraz systemem automatycznej rekonfiguracji sieci w celu przywrócenia zasilania. Łączenie kompetencji spółek informatycznych Grupy Apator z zespołem Atrem pozwoli rozwijać oprogramowanie i systemy ICT m.in. w obszarach kolekcji danych z urządzeń telemetrycznych czy systemów GIS'owych dla klientów z branży gazowniczej.

"Rośnie rola i pole zastosowania narzędzi cyfrowych w spółkach utilities. Dostarczanie mediów użytkowych w sposób zoptymalizowany pod względem kosztowym i jakościowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw nie są dziś możliwe bez inwestycji w rozwiązania software'owe. Dodatkowo pojawiają się nowe wyzwania w zakresie integracji coraz większej ilości źródeł rozproszonych. Dlatego Grupa Apator konsekwentnie rozbudowuje swoje kompetencje i ofertę w tym obszarze" - podsumował członek zarządu Apator oraz Apator Elkomtech Tomasz Łątka.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)