"W celu umożliwienia wznowienia obrotu akcjami na rynku giełdowym zarząd TXM zamierza zaproponować akcjonariuszom dokonanie scalenia akcji w stosunku 25:1. Oznaczać to będzie wymianę 25 akcji o wartości nominalnej 4 grosze każda na jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Przed zwołaniem walnego nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym głosowane będą uchwały dotyczące scalenia akcji, planowane jest wcześniejsze zarejestrowanie podwyższenia kapitału wynikające z wykonania układu zatwierdzonego w czerwcu br. Przewidziana wówczas konwersja wierzytelności na akcje spółki przewiduje emisję 1 784 754 239 nowych walorów (obecnie kapitał dzieli się na 1 944 500 000 akcji). NWZ dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego zostało zwołane na 3 grudnia br.

"Podejmujemy wszelkie działania zmierzające do wznowienia obrotu akcjami spółki, po zawieszeniu notowań, które nastąpiło 20 marca br. Planowane scalenie akcji, a tym samym podwyższenie ich wartości nominalnej prowadzić będzie do ustalenia kursu odniesienia na poziomie umożliwiającym realizację transakcji giełdowych. Umożliwienie inwestorom obrotu walorami TXM jest naszym priorytetowym celem jako spółki publicznej" - powiedział wiceprezes TXM Marcin Łużniak, cytowany w komunikacie.

TXM jest właścicielem sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego kraju. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep www.txm.pl. Sklepy TXM oferują szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych i gospodarstwa domowego. TXM S.A. (wcześniej Adesso S.A.) działa na rynku od 1989 r. TXM S.A. w restrukturyzacji od grudnia 2016 r. jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)