"Grupa Talanx oczekuje w całym 2020 roku wyraźnie ponad 600 mln euro zysku netto oraz jego wzrost w roku 2021 do 800-900 mln euro" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Grupa spodziewa się w tym roku wzrostu składki przypisanej brutto o ok. 5% r/r w uwzględnieniem efektów kursowych, podano także. Również na 2021 r. prognozowany jest wzrost składki o 5% r/r, podano także.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 520 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 742 mln euro zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto w wysokości 31 907 mln euro w porównaniu z 30 235 mln euro rok wcześniej.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.

(ISBnews)