"Talanx planuje wypłatę dywidendy za 2020 rok na ubiegłorocznym poziomie 1,5 euro na akcję, decyzja ta podlega uzyskaniu zgody rady nadzorczej. Co do zasady, polityka grupy zakłada wypłatę 35-45% zysku netto wg MSSF jako dywidendy" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 520 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 742 mln euro zysku rok wcześniej. Na cały 2020 r. Talanx prognozuje "wyraźnie ponad" 600 mln euro zysku netto.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.

(ISBnews)