"Dzięki inwestycji spółki Energa z Grupy Orlen, emisja szkodliwych tlenków siarki, przy pracy trzech bloków, została obniżona aż o 95%. Kilkukrotnie zredukowano też emisję pyłów" - czytamy w komunikacie.

Poza generalnymi wykonawcami - konsorcjum Rafako i Energa Serwis - w prace było zaangażowanych 140 firm podwykonawczych, podano także.

Oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy zostały objęte wszystkie trzy bloki energetyczne. Ich łączna moc wynosi 690 MW.

"Zakres prac dla IOS II obejmował realizację 'pod klucz', czyli kompleksowe zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, budowę i montaż oraz rozruch i przekazanie obiektu do użytkowania. W ramach inwestycji powstały nowe obiekty: absorber wraz z kominem, budynki technologiczne, zbiornik magazynowania sorbentu i estakady rurociągów. Rozbudowano także istniejące: budynki technologiczne IOS I, kanały spalin oraz instalację zasilania elektrycznego" - czytamy dalej.

Instalacja została wyposażona w nowoczesne ciągi technologiczne. Służą one oczyszczaniu spalin i ścieków umożliwiających zagospodarowanie odpadów powstających w procesie produkcji energii elektrycznej. Produktem końcowym tej inwestycji, prowadzonej w oparciu o metodę mokrą wapienną jest gips, który nadaje się do dalszego zagospodarowania.

"Dzięki inwestycji, elektrownia w Ostrołęce spełnia wszystkie wymagania wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych. Dostosowana jest również do wymagań wynikających z decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej do tej dyrektywy. Chodzi o najlepsze dostępne techniki Konkluzji BAT (ang. best available techniques), określające granice emisyjności dużych obiektów spalania, które zaczną obowiązywać 17 sierpnia 2021 roku i obejmą wszystkie unijne kraje" - podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen

(ISBnews)