Zysk operacyjny wyniósł 20,58 mln zł wobec 33,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,6 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 61,29 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Rank Progress wypracowała 35 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 62,3 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Narastająco po trzech kwartałach przychody wyniosły 55,9 mln zł, wobec 90,1 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mniejsze przychody wynikały z zawartej w okresie porównawczym, w lipcu 2019 roku, transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej we Wrocławiu pod budowę osiedla mieszkaniowego Port Popowice. Transakcja ta zapewniła 49,3 mln zł przychodów ze sprzedaży. Na koniec III kwartału 2020 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 73,1 tys. m2 i wartości godziwej 505,5 mln zł" - czytamy w komentarzu zarządu.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 56,62 mln zł w porównaniu z 91,11 mln zł rok wcześniej.

"Po trzech kwartałach grupa zanotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 25,6 mln zł wobec zysku 34,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na zysk na działalności operacyjnej złożyły się przede wszystkim zysk na sprzedaży 15,4 mln zł oraz wynik na nieruchomościach 11,3 mln zł. Na wynik na nieruchomościach złożyły się z kolei różnice kursowe w kwocie +31 mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie -17,3 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -2,4 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 5,29 mln zł wobec 0,59 mln zł straty rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)