Strata operacyjna wyniosła 3,11 mln zł wobec 9,41 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2,82 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w III kw. sięgnęły 40,72 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 54,33 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 10,16 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 42,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 101,59 mln zł w porównaniu z 167,52 mln zł rok wcześniej. EBITDA w tym okresie wyniosła -3,1 mln zł wobec -11,98 mln zł rok wcześniej.

"Wynik netto osiągnięty w okresie trzech kwartałów 2020 roku jest o 38,6 mln zł lepszy od wyniku osiągniętego w roku 2019. Wynik ten należy jednak rozpatrywać w trzech okresach czasu

- przed wybuchem pandemii COVID-19 czyli prawie całego pierwszego kwartału oraz

- po wybuchu pandemii - drugi kwartał 2020 roku.

- wychodzenie z lockdownu - trzeci kwartał 2020 r." - podała spółka raporcie.

Na koniec września 2020 r., powierzchnia sieci sklepów TXM wynosiła 53,1 tys. m2 - 220 sklepy. Spadek powierzchni sieci na rynku polskim uwzględnia już trwałą redukcję sieci jaka dokonała się w wyniku reakcji TXM na sytuacją związaną z COVID19 i jego następstwami, podano także.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

(ISBnews)