"Zarząd PlayWay informuje, że nadzwyczajne walne zgromadzenie podjęło 27 listopada 2020 roku uchwały w sprawie powołania do zarządu spółki na kolejną kadencję dotychczasowych członków zarządu spółki:

- Krzysztofa Kostowskiego i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu spółki,

- Jakuba Trzebińskiego i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu spółki" - czytamy w komunikacie.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)