Chodzi o nowelę rozporządzenia RM ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który w środę znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Odpowiedzialnym za jego opracowanie będzie resort rolnictwa, a nowe rozporządzenia ma zostać przyjęte jeszcze w tym roku.

Jednym z zaproponowanych rozwiązań będzie zwiększenie budżetu na wypłaty pomocy dla producentów świń, którzy mają swoje gospodarstwa w obszarach objętych ASF. Na wyrównanie utraconych dochodów rząd zabezpieczył wcześniej ponad 53 mln zł. Teraz chce podnieść tę kwotę o dodatkowe ponad 65 mln zł z oszczędności ARiMR. W wykazie przyznano, że dotychczasowe środki są niewystarczające "na udzielenie pomocy w pełnej wysokości".

"Ponadto z uwagi na nakładające się terminy składania wniosków o pomoc w ARiMR istnieje zagrożenie terminu 31 grudnia br. na wypłatę tej pomocy. Jednocześnie do ministerstwa (rolnictwa - PAP) napływają sygnały o potrzebie wznowienia terminu składania wniosków o przedmiotową pomoc, który upłynął w dniu 1 grudnia" - czytamy w wykazie.

Dlatego też, oprócz zwiększenia puli pomocy dla producentów świń z obszarów ASF, zaproponowano też wydłużyć termin składania wniosków o pomoc do 21 grudnia br. i jednocześnie wydłużyć termin udzielania pomocy finansowej.

Reklama

W nowym rozporządzeniu mają znaleźć się także przepisy pozwalające dofinansować kwotą do 1,5 tys. zł zakup komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz klawiaturą, myszą lub ładowarką przez rodziny wiejskie.

Taka pomoc będzie mogła trafić do rodziny, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat uczących się w szkole podstawowej i ponad podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 i co najmniej jeden rodzic prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Kolejnym warunkiem będzie to, by przynajmniej jeden rodzic miał nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zgodnie z wykazem kolejnym warunkiem udzielenia dopłaty do komputera będzie kwestia zamożności takiej rodziny. Wsparcie przysługiwać będzie, kiedy łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie będzie przekraczał 1,2 tys. zł na osobę miesięcznie. Na dopłatę będą mogły też liczyć rodziny, które w ciągu ostatnich trzech lat nie otrzymały komputera lub laptopa, który był kupiony lub dofinansowany ze środków publicznych lub organizacji pozarządowych. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/