"Wzywający zamierza nabyć 76 812 akcji odpowiadających 0,03% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do wykonywania 76 812 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących 0,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki [...] Wzywający zamierza osiągnąć 79,07% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki i 79,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Harmonogram wezwania jest następujący:

Ogłoszenie wezwania: 11 grudnia 2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 4 stycznia 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 2 lutego 2021 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW 5 lutego 2021 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji na GPW: 10 lutego 2021 r.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.

(ISBnews)