"Zarząd spółki Medinice informuje, o podjęciu w dniu 28 grudnia 2020 r. przez zarząd GPW uchwał w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia z dniem 30 grudnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem 'PLMDNCE00016': 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 29 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 622 620 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1 585 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 100 260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1, 38 462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2, 986 667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 oraz 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z dniem 30 grudnia 2020 r. akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect w związku z dopuszczeniem do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW.

W ub. tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Medinice w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E1, E2, H1 i I.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

(ISBnews)