"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze oferty publicznej akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie pełni Dom Maklerski BDM. Spółka planuje debiut na rynku NewConnect w pierwszej połowie tego roku" - czytamy w komunikacie.

"W ramach oferty publicznej:

Reklama

- emitent oferuje akcje nowej emisji tj. 90 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

- oferujący oferują do sprzedaży akcje sprzedawane, tj. nie więcej niż 15 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w memorandum informacyjnym.

Cena emisyjna akcji nowej emisji, jak i sprzedawanych akcji została ustalona uchwałą zarządu w wysokości 45 zł. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 4 do 17 marca, a przydział akcji zaplanowano na 19 marca poinformowano także.

"Nasz model biznesowy zakłada tworzenie autorskich tytułów i ich globalną sprzedaż w modelu cyfrowym. Aktualnie koncentrujemy się na kilku autorskich projektach. Część z nich trafi na rynek jeszcze w tym roku. Pozyskane z publicznej emisji środki chcemy przeznaczyć przede wszystkim na produkcję i wydanie nowych gier oraz marketing pre-produkcji nowych tytułów. Dziś zostało opublikowane memorandum informacyjne. Zapisy na akcje rozpoczną się jutro" - powiedział prezes Michał Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

Live Motion Games, w ramach prywatnej subskrypcji akcji, pozyskało od inwestorów 1,2 mln zł. Środki zostały przeznaczone na produkcję autorskich gier, w tym m.in. "Chernobyl Liquidators" oraz "Builders of China".

Obecnie Live Motion Games szykuje się do dołączenia do grona spółek publicznych.

"Finalizujemy prace nad dokumentem informacyjnym, który następnie zostanie złożony do GPW w trybie roboczym, nie czekając na podwyższenie kapitału przez sąd. Pozwoli to nam usprawnić proces przygotowań. Zależy nam na tym, aby debiut odbył się w pierwszym półroczu tego roku" - dodał Kaczmarek.

Live Motion Games prowadzi działalność na rynku gier wideo. Studio zajmuje się produkcją gier komputerowych na platformę Steam. Spółka powstała w 2017 roku. Jej większościowym akcjonariuszem jest notowany na GPW wydawca i producent gier komputerowych - PlayWay.

(ISBnews)