"W ocenie spółki na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w segmencie działalności developerskiej, jak również w dwóch segmentach operacyjnych - infrastrukturze oraz budownictwie kubaturowym grupy kapitałowej Unibep" - czytamy w komunikacie.

Spółka wskazuje, iż prezentowane wyniki finansowe mają charakter wstępny. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej pozostaje w toku czynności rewizji finansowej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)