Reklama

"Zarząd spółki postanowił przedstawić do zaopiniowania radzie nadzorczej rekomendację w sprawie wypłaty dywidendy i wnioskować do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o podjęcie uchwały w sprawie podziału jednostkowego zysku za 2020 r. w wysokości 32 279 243,33 zł w następujący sposób:

a) zysk w kwocie 16 149 701,46 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, tj. kwotę 1,97 na 1 akcję,

b) zysk w kwocie 16 129 541,87 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Unimot podał także, że rada nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła wniosek zarządu w sprawie podziału zysku netto.

"Wypłata dywidendy w wysokości przekraczającej 30% zysku jednostkowego wymaga zgody banku finansującego. Spółka wystąpi z takim wnioskiem do banku. Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki" - czytamy także.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)