Zapisy na akcje w transzy małych inwestorów będą przyjmowane od 29 marca do 12 kwietnia 2021 r. i odbywać się będą po maksymalnej cenie emisyjnej, która została ustalona przez zarząd na poziomie 61 zł za akcję.

Zapisy w transzy dużych inwestorów i transzy pracowniczej potrwają od 14 do 16 kwietnia. Przydział nowych akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej ma nastąpić do 20 kwietnia br.

Reklama

W przypadku objęcia wszystkich nowo emitowanych akcji, ich udział w kapitale zakładowym spółki wyniesie 11,66%, poinformowano.

W planach spółki na lata 2023-2024 jest wystrzelenie pierwszego własnego mikrosatelity obserwacyjnego oraz rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej podobnych mikrosatelitów o wartości ok. 1-4 mln USD każdy. Pozyskane z emisji nowych akcji środki (ok. 11 mln zł) spółka planuje przeznaczyć m.in. na dalsze prace związane z opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi i podniesieniem na najwyższy poziom rozwoju technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat, w celu stworzenia własnej oferty modułowych platform satelitarnych, a także na dalszy wzrost sprzedaży i biznesu, podkreślono.

"Dane analityczne wskazują, że rynek mikrosatelitów rośnie bardzo dynamicznie - w bieżącej dekadzie będzie to wzrost ponad 5-krotny. Wynika on głównie ze stale rosnącej liczby zastosowań tych urządzeń. Pełnią one zadania w zakresie obserwacji, nawiązywania i utrzymywania łączności krytycznej, łączności internetowej czy też dostarczania prognoz meteorologicznych. Widząc potencjał tego sektora, chcemy być jednym z największych beneficjentów jego wzrostu w Europie. Do końca bieżącego roku zakończymy prace pozwalające osiągnąć 7 poziom gotowości technologicznej (TRL7) platformy satelitarnej, co oznacza gotowość do wdrożenia jej w misjach kosmicznych i przetestowania systemu w kosmosie. Pierwsza misja wykorzystująca tę platformę - EagleEye - wystartuje na przełomie roku 2023/2024 i będzie dostarczać wysokorozdzielcze zdjęcia Ziemi z niskiej orbity - ok. 400 km. Chcemy oferować podobne rozwiązanie firmom, które zamierzają budować własne konstelacje satelitów. Wkrótce rozpoczniemy pierwszy projekt komercjalizacji platformy HyperSat polegający na budowie konstelacji trzech satelitów do celów bezpieczeństwa i obronności. Budżet na nasze działania w tym zakresie wynosi 20 mln zł i jest rozłożony na najbliższe 3 lata. Projekt jest dla nas bardzo prestiżowy" - powiedział prezes Jacek Kosiec, cytowany w komunikacie.

Wartość globalnego rynku kosmicznego w 2017 r. szacowana była na 350 mld USD, wg szacunków do 2026 r. wzrośnie ona do ok. 560 mld USD (za Research and Markets). Segmenty usług satelitarnych oraz produkcji satelitów były warte łącznie ok. 130 mld USD. Jednocześnie Polska Strategia Kosmiczna zakłada, że do 2030 r. obroty polskiego sektora kosmicznego powinny wynosić nie mniej niż 3% łącznych obrotów rynku europejskiego, zaznaczono.

"Branża technologii kosmicznych oraz zaawansowanej elektroniki jest rynkiem ogromnie perspektywicznym. Widzimy to chociażby po tym, jak rośnie nasza spółka. Na prowadzone projekty pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości ponad 95 mln zł. Rozpoczęliśmy już komercjalizację pierwszych produktów, czego efektem jest uzyskanie 29 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2020 r. Potrafimy generować nadwyżkę finansową, którą inwestujemy skutecznie w B+R. Chcemy kontynuować prowadzenie rozpoczętych prac badawczych i część środków pozyskanych z planowanej emisji akcji zamierzamy przeznaczyć na wkład własny w projekcie, który już uzyskał maksymalny poziom dofinansowania. Chodzi o dalszy rozwój platformy HyperSat i wystrzelenie mikrosatelity obserwacyjnego EagleEye. Ponadto, chcemy stopniowo przechodzić na projekty o wyższej marży. W generowanych przez nas przychodach zaczyna rosnąć udział produkcji na rzecz odbiorców przemysłowych oraz prywatnych z sektorów mikrosatelitów i ich podzespołów oraz systemów obrazowania Ziemi. Dążymy tutaj do dalszego zwiększania sprzedaży, aby przyspieszyć procesy pozyskiwania kontraktów, m.in. na konstelacje satelitów. Wartość jednego takiego kontraktu może sięgać nawet setek milionów złotych. Środki z emisji pomogą nam nie tylko dokończyć nasze projekty B+R, ale także skutecznie nawiązywać kontakty z potencjalnymi klientami" - dodał Kosiec.

Creotech Instruments swój aktualny portfel zamówień na 2021 rok wycenia obecnie na ok. 25 mln zł, ale wartość ta nie uwzględnia projektów krótkoterminowych, które mogą przynieść spółce kolejne kilka mln zł dodatkowych przychodów w drugiej połowie roku. Wśród uwzględnionych przedsięwzięć znajdują się programy z segmentów takich jak: budowa mikrosatelitów, systemy synchronizacji czasu, systemy wsparcia operacji lotów dronowych czy też największe w Europie repozytorium danych satelitarnych CreoDIAS stworzone przez spółkę na zlecenie ESA w ramach kontraktu o wartości ok. 14 mln euro, wynika także z materiału.

Zapisy na akcje Creotech Instruments w ofercie publicznej przyjmuje Dom Maklerski Navigator.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym 10 dla lotnych misji kosmicznych - z czego 4 zrealizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

(ISBnews)