Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 17,4 mln zł wobec 452,4 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Lotos wykazała w IV kw. 2020 roku zysk operacyjny w wysokości 17,4 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 46,5 mln zł, strata operacyjna segmentu wydobywczego -29,3 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości +0,2 mln zł" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Wynik EBITDA wyniósł 300,1 mln zł wobec 709,1 mln zł rok wcześniej (oczyszczony wynik EBITDA LIFO - odpowiednio: 200,8 mln zł wobec 590,1 mln zł).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 203,6 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 7 212,5 mln zł rok wcześniej.

W całym 2020 r. spółka miała 1 146,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 1 152,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20 908,6 mln zł w porównaniu z 24 493,3 mln zł rok wcześniej.

"Rafineria Grupy Lotos przerobiła w ubiegłym roku 10,2 mln ton ropy i wyprodukowała 11 mln ton produktów. Pomimo pandemii, która skutkowała najtrudniejszymi od wielu lat warunkami prowadzenia działalności, gdański koncern zamknął rok z mocnymi (+35%) przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej, niższymi (-22%) kosztami operacyjnymi i większą (+7) siecią stacji paliw. Jednocześnie spółka przez cały rok włączała się w akcje pomocowe związane z COVID-19" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na koniec 2020 roku grupa kapitałowa posiadała w swojej sieci 513 stacji paliw.

"Oczyszczony wynik EBITDA LIFO grupy kapitałowej Lotos za 2020 rok wyniósł 1,4 mld zł. Spadek (-52,6% r/r) jest uzasadniony historycznie najdłużej trwającym pogorszeniem sytuacji na rynku surowców i produktów naftowych, dużą zmiennością notowań, recesją gospodarczą oraz zaburzeniem równowagi w relacji podaży i popytu w warunkach pandemii COVID-19. Znaczący spadek notowań ropy naftowej i gazu ziemnego, uderzył w wyniki segmentu wydobywczego, jednocześnie niskie marże dla kluczowych produktów (benzyny i oleju napędowego) istotnie wpłynęły na obniżony wynik segmentu produkcji i handlu" - czytamy dalej w komunikacie.

Stabilną sytuację finansową potwierdza wskaźnik dług netto/EBITDA LIFO, który na koniec 2020 r. znajdował się na poziomie 1,42x, tj. poniżej celu strategicznego. Odnotowano też wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, tj. 2,87 mld zł w 2020 r. wobec 2,13 mld zł w 2019 r (+34,7%), podkreślono także.

"W 2020 roku wydatki inwestycyjne wyniosły ok. 0,8 mld zł. W ubiegłym roku uruchomiono instalację Węzła Odzysku Wodoru (tzw. WOW), która zgodnie z założeniami projektowymi umożliwi produkcję dodatkowej puli: 70 tys. ton LPG, 43 tys. ton benzyny surowej, 39 tys. ton benzyny lekkiej i prawie 9 tys. ton wodoru rocznie. W 2020 roku finalizowano również prace nad projektem budowy czwartego nalewaka kolejowego, celem zwiększenia efektywności i opłacalności procesów produkcyjnych, a także ograniczenia uciążliwości dla środowiska i usprawnienia logistyki. Nalewak o wydajności 2,2 mln ton paliw rocznie, zapewni Grupie LOTOS możliwość dostarczenia większej ilości oleju napędowego i benzyny na krajowy rynek" - napisano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 881,4 mln zł wobec 834,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.

(ISBnews)