Wartości obu podmiotów oraz parytet wymiany określone zostaną przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez strony transakcji, co będzie ustalone w planie połączenia. W obu przypadkach uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane o pozycję rynkową spółek, zaznaczono.

"Przeprowadzone analizy wskazały wzajemne uzupełnienia potencjału obu podmiotów oraz możliwości optymalizacji i redukcji kosztów, jak również zwiększenia skali działalności dzięki wykorzystaniu występujących synergii. Po połączeniu planowana jest zmiana nazwy spółki na Cosma Cannabis oraz kontynuacja działalności w branży konopnej, w pierwszej fazie zakładającej dystrybucję suplementów diety i żywności konopnej, opierając się na autorskich recepturach, markach własnych oraz produktach zewnętrznych tj. Cosma Cannabis, Full Spectrum, Canada Oil etc." - czytamy w komunikacie.

Reklama

W dalszej kolejności planowane jest wyjście ze sprzedażą na inne rynki europejskie oraz wprowadzanie na rynek wyrobów medycznych w tym surowców farmaceutycznych.

"Po przeprowadzonych analizach znaleźliśmy bardzo wiele synergii pomiędzy spółkami oraz obszarów do optymalizacji kosztów funkcjonowania. Rynek konopi włóknistych oraz medycznych powinien notować w kolejnych latach istotny wzrost, więc Cosma Cannabis

ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Warto również dodać, że obecność na rynku kapitałowym i status spółki publicznej z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju połączonych spółek. Kolejnym etapem transakcji będzie przygotowanie planu połączenia spółek" - powiedział prezes Vabun Łukasz Górski, cytowany w komunikacie.

"Wierzymy mocno w polski rynek kapitałowy, a przyszłe wsparcie finansowe, które chcielibyśmy pozyskać z publicznych emisji akcji planujemy przeznaczyć na rozwój nowych produktów oraz szeroką ekspansję zagraniczną w kanale B2B oraz eCommerce" - dodał dyrektor zarządzający Cosma Cannabis Łukasz Kręski.

Zgodnie z określonym w term sheet harmonogramem działań, plan połączenia spółek ma zostać przyjęty do 31 grudnia 2021 r. Ponadto strony ustaliły, iż do 30 września 2021 r. w zakresie planowanej transakcji negocjować będą na zasadzie wyłączności, tj. nie będą prowadzić rozmów z podmiotami trzecimi w sprawach potencjalnego połączenia lub zbycia posiadanego przedsiębiorstwa, podkreślono również.

Vabun podjął w lutym br. decyzję w sprawie wyboru opcji strategicznej, polegającej na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Vabun poprzez wydzielenie jej ze struktur i sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego powiązanego lub nie powiązanego z Vabun, a następnie połączeniu Vabun z innym podmiotem działającym w innej, bardziej perspektywicznej branży.

Cosma Cannabis działa na rynku konopnym i zajmuje się dystrybucją produktów farmaceutycznych, suplementów diety oraz medycznej marihuany.

Vabun zajmuje się dystrybucją kosmetyków dla mężczyzn i kobiet, sygnowanych marką "RM Vabun". Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)