Reklama

"Przedmiotem oferty publicznej będzie nie mniej niż 1 000 000 i nie więcej niż 1 854 000 zwykłych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,1 zł każda emitowanych na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 25 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany statutu spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego" - czytamy w komunikacie.

Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona przez zarząd i wynosi 6 zł za sztukę.

"Cena emisyjna nie będzie wyższa niż cena maksymalna i będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających zapisy. Cena emisyjna akcji oferowanych zostanie ustalona przez zarząd, w porozumieniu z firmą inwestycyjną, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu i będzie wyrażona w złotych" - czytamy także.

Spółka przewiduje, iż przyjmowanie zapisów na akcje serii G oraz dokonanie wpłaty wkładów pieniężnych nastąpi nie później niż w 23 czerwca 2021 r., podkreślono.

Przeprowadzenie oferty akcji zostało powierzone firmie inwestycyjnej Q Securities.

SFD podało także, że do czasu ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW, akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W kwietniu spółka poinformowała, że zamierza zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, któremu rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji na NewConnect w II połowie 2021 r.,a zakładane wpływy z emisji mają wynieść maksymalnie 2,5 mln euro. Pozyskane środki mają posłużyć sfinansowaniu rozwoju spółki. Zarząd miał także zarekomendować akcjonariuszom przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek główny GPW w pierwszej połowie 2022 r.

SFD podaje, że posiada największy w Polsce sklep internetowy z suplementami i odżywkami, 10 stacjonarnych sklepów własnych, 64 sklepy franczyzowe oraz jest właścicielem takich marek jak Allnutrition czy SFD Nutrition. Współpracuje z partnerami polskimi i zagranicznymi w zakresie dostaw i produkcji odżywek i suplementów diety, żywności dietetycznej oraz akcesoriów sportowych. Spółka ma 8 000 produktów w swojej ofercie. Jej dostawcami jest ponad 100 wyselekcjonowanych producentów z całego świata.

(ISBnews)