"InPost zamierza wykorzystać wpływy z oferty (wraz ze środkami z istniejącego kredytu odnawialnego) (i) na sfinalizowanie wcześniej ogłoszonego przejęcia Mondial Relay SAS, (ii) na pokrycie opłat i wydatków związanych z przejęciem i powiązanymi transakcjami finansowymi oraz (iii) na ogólne cele korporacyjne" - czytamy w komunikacie.

W połowie maja br. InPost informował, że podpisał umowy z bankami w sprawie ustanowienia programu polskich obligacji do łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, który obejmuje serie emisji obligacji denominowanych w złotych, podlegających prawu polskiemu. Spółka zamierzała wyemitować pierwszą serię obligacji w ramach programu do końca lipca br. Jak wówczas podano, wpływy z emisji obligacji miały zostać wykorzystane do częściowej spłaty kredytu pomostowego, który zamierza zaciągnąć w celu sfinansowania przejęcia Mondial Relay.

Reklama

Na początku kwietnia InPost, po uzyskaniu jednomyślnej, pozytywnej opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay zawarł wiążącą umowę nabycia 100% udziałów tej spółki. Zapowiadał wtedy, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca II kw. 2021 r., po uzyskaniu zgód organów regulacyjnych.

W połowie marca InPost informował, że planuje akwizycję Mondial Relay za ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł). Mondial Relay, założony w 1997 roku, jest dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Posiada około 15 800 punktów odbioru i nadania we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim (wg stanu na luty 2021).

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)