"Przedmiotowy proces będzie dotyczył struktury grupy kapitałowej emitenta. Zarząd dokona przeglądu posiadanych przez spółkę aktywów i obszarów działalności grupy emitenta pod kątem możliwości dezinwestycyjnych dotyczących potencjalnej sprzedaży posiadanych udziałów lub akcji w spółkach zależnych" - czytamy w komunikacie.

Proces przeglądu opcji strategicznych będzie prowadzony równolegle do procesu podwyższenia kapitału zakładowego jako jego alternatywa na wypadek niedokapitalizowania spółki, wskazano również.

Na dzień dzisiejszy nie zostały podjęte decyzje co do realizacji opcji w tym zakresie, podsumowano.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)