Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 165,84 mln zł wobec 95,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13 074,31 mln zł w 2020/2021 wobec 10 206,88 mln zł rok wcześniej.

"W samym II kwartale br. (czwarty kwartał roku finansowego 2020/2021) Grupa AB zanotowała blisko 3 mld zł przychodów, ponad 39 mln zł wyniku EBITDA i 26 mln zł zysku netto, kontynuując wzrosty w dwucyfrowym tempie. Wartość kapitału własnego zbliżyła się do 1 mld zł, a wskaźnik dług netto do EBITDA na koniec czerwca br. miał wartość poniżej 1,2" - podała spółka w komunikacie, poświęconym wynikom.

"W roku finansowym 2020/21 przychody ze sprzedaży Grupy AB wyniosły 13 074 mln zł i były wyższe o 28% w porównaniu do okresu poprzedniego. EBITDA Grupy wyniósł w tym okresie 182,8 mln. zł i był wyższy od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego o 64%. Wynik operacyjny wyniósł 165,8 mln zł i był wyższy o 74% od poprzedniego okresu. Wypracowany zysk brutto wyniósł 151,1 mln zł (+76% r/r), natomiast zysk netto 123,7 mln. zł (+86% r/r)" - czytamy w raporcie.

Marża zysku ze sprzedaży osiągnęła rekordowy poziom 472,7 mln zł, w stosunku do 370,7 mln zł w poprzednim roku. Marża brutto ze sprzedaży stanowiła 3,6% obrotów (analogicznie jak w roku poprzednim), podano także.

Koszt własny sprzedaży wyniósł 12 602 mln zł i był wyższy o 28% w porównaniu do poprzedniego okresu w związku z wyższym poziomem sprzedaży.

"Skonsolidowane koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu (SG&A) wyniosły 293 mln zł, tym samym stanowiły 2,24% uzyskanych przychodów ze sprzedaży Grupy. Wskaźnik SG&A jest jednym z najczęściej używanych branżowo mierników efektywności operacyjnej, zaś jego poziom uzyskany przez Grupę AB, stawia ją w rzędzie najbardziej efektywnych podmiotów swojej branży" - podkreślono.

Zysk brutto Grupy wyniósł 151,1 mln zł, natomiast zysk netto 123,7 mln zł (co stanowi 0,95% obrotów).

W roku obrotowym będącym przedmiotem raportu Grupa AB uzyskała następujące poziomy wskaźników rentowności:

− rentowność na poziomie wyniku ze sprzedaży brutto: 3,6%

− rentowność na poziomie wyniku operacyjnego: 1,3%

− rentowność EBITDA: 1,4%

− rentowność na poziomie zysku netto: 0,95%

− rentowność kapitałów własnych (ROE) : 12,5%, rentowność aktywów (ROA) : 4,6%, wymieniono w raporcie.

"Osiągnęliśmy rekordowe wyniki i podtrzymujemy chęć bezpośredniego podzielenia się sukcesem z akcjonariuszami, co znajdzie się w propozycji stosownej uchwały walnego zgromadzenia. Nasz długoterminowy wzrost został wypracowany codziennym wysiłkiem całego międzynarodowego zespołu Grupy AB, dlatego pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego umocnienia naszej wiodącej pozycji w Polsce i regionie CEE" - powiedział prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.

"Bezpieczeństwo finansowe jest wpisane w nasze DNA, podobnie jak budowanie siły finansowej, aby wypełniać w najlepszy sposób rolę dystrybutora. O ile - ze względu na efekt wysokiej bazy i fluktuacje na poszczególnych rynkach - w oczywisty sposób trudno byłoby oczekiwać tak wysokich dynamik wzrostu rok do roku także w kolejnych kwartałach, o tyle przyspieszenie cyfryzacji w Polsce czy Czechach wydaje się trwałym trendem, czynniki makro pozostają korzystne, popyt wszedł na wyższe poziomy. Warto podkreślić, że Grupa AB kontynuuje inwestycje w nowe technologie i efektywność" - dodał członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Ochędzan.

Podczas gdy rynek dystrybucji IT w Polsce w okresie roku finansowego 2020/2021 Grupy AB (minione cztery kwartały) wzrósł szacunkowo o około 35%, to jeszcze wyższymi dynamikami wzrostu cechowały się takie kategorie rynkowe jak notebooki, smartfony, procesory czy monitory. W samym drugim kwartale br. rynek dystrybucji IT wzrósł w Polsce o mniej niż 20% r/r, a w przypadku notebooków zanotował nawet niewielki spadek, podczas gdy dla odmiany wzrosła sprzedaż desktopów. W Czechach w ostatnich czterech kwartałach do najmocniej rosnących kategorii można zaliczyć procesowy, monitory i notebooki, a cały rynek zwiększył wartość o około 15% r/r. W samym drugim kwartale br. te kategorie również prezentowały wysokie dynamiki, podano także.

"Dzięki naszemu doświadczeniu i szerokiemu portfolio marek w ofercie rozwijamy potencjał każdego segmentu naszego biznesu. Wysokie dynamiki, poza klasycznym IT, prezentują chociażby obszary VAD, digital signage czy segment gamingowy, w którym w możliwie pełny sposób odpowiadamy na popyt co do konsoli nowej generacji. Warto również wspomnieć o smart home, gdzie w drugim kwartale podwoiliśmy skalę sprzedaży w ujęciu rok do roku. Od 30 lat jesteśmy blisko klientów, umacniamy nasze przewagi i generujemy wartość dodaną dla wszystkich uczestników kanału dystrybucyjnego" - skomentował członek zarządu ds. handlowych Zbigniew Mądry.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w roku obrotowym wyniósł 65 mln zł wobec 35,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) miała 13,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)