Reklama

"Po rekordowym roku będziemy chcieli rekomendować do walnego zgromadzenia przez radę nadzorczą wypłatę dywidendy. Chcemy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, ale wysokość dywidendy nie jest jeszcze ustalona. Będziemy chcieli wewnętrznie dokonać konsultacji, ale na pewno chcemy rekomendować walnemu zgromadzeniu podział zysku" - powiedział Ochędzan podczas wideokonferencji prasowej.

Grupa AB w roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) odnotowała 123,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 66,38 mln zł zysku rok wcześniej, W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 65 mln zł wobec 35,69 mln zł zysku rok wcześniej.

W marcu 2021 r. prezes Andrzej Przybyło powiedział, że biorąc pod uwagę sytuację finansową to zarząd, zakłada, iż dywidenda będzie nie mniejsza niż rok temu, a jest szansa, że może być większa. Pod koniec ubiegłego roku akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2019/2020.

Zdaniem Ochędzana, kolejne miesiące powinny przynieść dalsze wzrosty sprzedaży, choć pozostaje nadal ryzyko związane z pandemią.

"Weszliśmy na wyższy poziom obrotów i go nadal realizujemy. W całości sprzedaży widzimy, że dynamika jest dodatnia, choć różnie to wygląda na poszczególnych rynkach na których działamy. Będziemy jednak porównywać się do III kw. ub. r., a jest to wysoka baza więc dla nas jest m.in. ważne to, aby powtórzyć te wyniki. Poza tym nadal nie wiemy, co będzie działo się z pandemią, więc to utrudnia nam prognozowanie IV kw. roku kalendarzowego czy I kw. przyszłego roku" - dodał członek zarządu.

Ochędzan zwrócił także uwagę, że pomimo sytuacji na rynku związanej z pandemią Grupie AB udało się zanotować wzrosty sprzedaży także w sieciach franczyzowych w minionym roku obrotowym.

"Nasza sieć franczyzowa w segmencie RTV-AGD Kakto.pl. bardzo dobrze się rozwija, pomimo sytuacji na rynku, jaka miała miejsce w pierwszych miesiącach tego roku. Na koniec czerwca mieliśmy 299 sklepów, często zlokalizowanych w małych miejscowościach. Z kolei w ramach naszej spółki Rekman rozwijamy sieć sprzedaży zabawek Wyspa Skarbów i na koniec czerwca mieliśmy ich już 167 punktów umiejscowiony w całym kraju" - powiedział Ochędzan.

Dodał, że Grupa AB jest także liderem sprzedaży produktów Apple.

"Jeszcze we wrześniu powinny pojawić się w sprzedaży nowe modele smartfonów i już mamy pozytywne sygnały od naszych sprzedawców. Sądzimy, że w IV kwartale produkty te mogą być istotnym motorem sprzedaży w tym segmencie" - powiedział członek zarządu.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) miała 13,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)