Strata operacyjna wyniosła 6,76 mln zł wobec 4,98 mln zł zysku rok wcześniej.

"Za stratę odpowiadał przede wszystkim ujemny wynik na nieruchomościach, który wyniósł -16,5 mln zł. Na wynik na nieruchomościach złożyły się ujemne różnice kursowe w kwocie -10,5 mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie -5,2 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -0,8 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,93 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 25,01 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2021 roku grupa kapitałowa Rank Progress wypracowała 22,4 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wobec 20,9 mln zł w tym samym okresie przed rokiem. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z tytułu najmu powierzchni handlowych w obiektach należących do Grupy, które wyniosły 20,5 mln zł. Na koniec I półrocza 2021 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 73,5 tys. m2 i wartości godziwej 500,4 mln zł, przy czym park handlowy w Krośnie został sprzedany 29 lipca 2021 roku" - czytamy także.

Spółka podąła, że w II półroczu planowane są prace przygotowawcze przy projekcie handlowym w Piotrkowie Trybunalskim. Prowadzone będą dalsze prace budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu. Dla nieruchomości w Olsztynie złożony został wniosek o pozwolenie na budowę pierwszego etapu budowy osiedla mieszkaniowego.

"Aby obniżyć zadłużenie Grupy oraz zapewnić finansowanie kolejnych inwestycji, emitent kontynuuje procesy sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. W lipcu został sprzedany Park Handlowy w Krośnie; w październiku, zgodnie z podpisaną umową przedwstępną, planowana jest sprzedaż parku handlowego Pasaż Wiślany w Grudziądzu. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy finalnie dojdzie do innych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania. Oprócz funkcjonujących obiektów, Grupa posiada bank ziemi o powierzchni 40,7 ha i szacunkowej wartości rynkowej 158 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 1,05 mln zł wobec 11,28 mln zł straty rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)