Reklama

Strata operacyjna wyniosła 1,49 mln zł wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1,56 mln zł wobec 4,37 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,76 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 16,44 mln zł rok wcześniej.

"Portfolio gier jest aktualizowane i rozwijane - na koniec I poł. 2021 wydawane było 28 tytułów w tym porty wydane na platformie Nintendo Switch, rok wcześniej były to 24 tytuły. Koszty wytworzenia na własne potrzeby stanowią 37% poziomu kosztów z I poł. 2020 roku. Istotne zmniejszenie wynika z zakończenia pod koniec 2020 roku projektów B+R finansowanych z dotacji w ramach programu GameINN" - czytamy w raporcie.

"Pierwsze półrocze było dla spółki udane. Ustabilizowaliśmy naszą sytuację finansową, dokonaliśmy wcześniejszych spłat przewidzianych na 2021 rat układowych i przede wszystkim podnieśliśmy efektywność monetyzacji w naszych tytułach. Wzrost przychodów Real Boxing 2 w kilka lat po debiucie to nie przypadek, a efekt naszej pracy i sukces dobrze prowadzonego modelu free-to-play" - skomentował prezes Jarosław Wojczakowski w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 1,76 mln zł wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)