Strata operacyjna wyniosła 2,72 mln zł wobec 0,8 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,08 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 0,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 0,59 mln zł wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)