Zysk operacyjny wyniósł 15,96 mln zł wobec 24,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 392,82 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 435,34 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 22,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 086,38 mln zł w porównaniu z 1 168,53 mln zł rok wcześniej.

"Około 25 mln zł zysku netto [ogółem], przy sprzedaży na poziomie ok. 1,09 mld zł - takie są wyniki Grupy Unibep za III kwartały 2021 r. Wyniki są zgodne z oczekiwaniami. W IV kwartale spodziewamy się znacznego wpływu na wyniki Grupy Unibep działalności w segmencie deweloperskim, co wynika z przyjętego harmonogramu przekazań mieszkań" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w komentarzu do wyników.

Rentowność EBIT za 9 miesięcy wyniosła 3,15% wobec 4,1% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 20,79 mln zł wobec 24,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)