Zysk operacyjny wyniósł 43,02 mln zł wobec 13,26 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 67,7 mln zł, wobec 39,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 305,02 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 249,37 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 26,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,03 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 721,13 mln zł w porównaniu z 621,71 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 121,93 mln zł wobec 75,62 mln zł rok wcześniej.

"W III kw. 2021 roku nastąpił wzrost sprzedaży zarówno w sieci offline (o 18% r/r) oraz sprzedaży online o 8% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 20% w III kw. 2021 roku w porównaniu do 21% udziału sprzedaży online w III kw. 2020 r. Zauważalny powrót klientów do sieci stacjonarnej po otwarciu salonów z początkiem maja i przekierowanie ruchu z kanału online do offline było również widoczne w III kwartale 2021 roku. Obserwowaliśmy wzrost wejść do sklepów w stosunku do ubiegłego roku oraz zwiększone zainteresowanie zakupami produktów z kolekcji formalnej" - czytamy w raporcie.

Grupa VRG w ramach segmentu odzieżowego wykazała w III kw. 2021 r. zysk netto na poziomie 3,9 mln zł w stosunku do 5,4 mln zł straty netto w III kw. 2020 r. Wzrost sprzedaży, wyższa o 7,2 pkt proc. marża brutto spowodowały, pomimo negatywnego wpływu różnic kursowych, istotną poprawę wyniku netto segmentu odzieżowego.

Zysk netto segmentu jubilerskiego w III kw. 2021 roku wyniósł 19,7 mln zł w stosunku do 11,1 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r. co oznacza wzrost o 8,6 mln zł (77% r/r).

Na koniec III kw. 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zmniejszyła się do 52 tys. m2 czyli 1,2% r/r. Spadek powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 2,5% natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 3,9%.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 13,44 mln zł wobec 33,16 mln zł straty rok wcześniej.

VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)