Zysk operacyjny wyniósł 6,76 mln zł wobec 10,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 162,88 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 156,51 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 37,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 579,77 mln zł w porównaniu z 409,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 35,23 mln zł wobec 14,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)