Zysk operacyjny wyniósł 19,83 mln zł wobec 8,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 434,5 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 399,03 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 30,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,23 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 968,47 mln zł w porównaniu z 957,45 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od stycznia do września 2021 roku Grupa Trakcja osiągnęła przychody na poziomie 968 mln zł, które zwiększyły się o 1,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego grupa zakończyła trzy kwartały 2021 roku zyskiem brutto ze sprzedaży w kwocie 28,6 mln zł, co stanowi wzrost o 9,4 mln zł w stosunku do okresu zakończonego 30 września 2020 roku. Marża zysku brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła 3% i była o 1 pkt proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2020 roku" - czytamy w prezentacji wynikowej.

EBITDA na koniec trzech kwartałów 2021 roku wyniosła 13,4 mln zł co oznacza wzrost o 6,6 mln zł w porównaniu do okresu zakończonego 30 września 2020 roku Marża zysku EBITDA wzrosła o 0,7 pkt proc. osiągając poziom 1,4%, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 27,79 mln zł wobec 31,77 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)