Po dokonaniu emisji kapitał zakładowy spółki wynosi 1 424 991,5 USD i składa się z 14 249 915 akcji o wartości nominalnej 0,1 USD każda, czytamy w komunikacie.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

(ISBnews)