"Ostatecznie wnioskowana wysokość dywidendy, została ustalona przez zarząd emitenta na kwotę 9 999 769,32 euro" - czytamy w komunikacie.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)